Cercar en aquest blog

diumenge, d’agost 25, 2013

Què és un ictus?

SOBRE LA MALALTIA

Què és un ictus?

Un ictus es una malaltia aguda ocasionada per una alteració de la circulació de la sang al cervell. Ictus és el nom científic del que vulgarment és conegut amb diferents noms: feridura, apoplexia, vessament cerebral, embolia cerebral, trombosis i altres. Cada ictus és diferent i la gent que el pateix està afectada de formes diferents.

Els símptomes que heu tingut depende de la zona i el volum del cervell afectats, i del vostre estat general de salut.Poden produir diferents graus de discapacitat que necesitin rehabilitació. Si l'afectació dura menys de 24 hores, parlem d'un ictus transitori. La major remeten en menys d'una hora.

Quins són els símptomes més comuns?

 • Debilitat que afecta una banda del cos
 • Pèrdua de visió en un ull  o parcia en tots dos
 • Pèrdua o dificultat de la parla.
 • Pèrdua de força o paràlisi en un cantço del cos o de la cara.
 • Pèrdua de sensibilitat en un cantó del cos o de la cara.
 • Inestabilitat , desequiliri i incapacitat per caminar.
 • Mal de cap molt intent o sobtat , no habitual.
La característica principal de l'ictus és que qualsevol d''aquests símptomes es presenta de manera brusca.L'ictus transitori presenta els mateixos símptomes, però desapareixen ràpidament sense deixar seqüeles. Aixo no vol dir que sigui  menys important, sinó tot el contrari: és una situación d'alt risc, que requereix ser atesa de manera urgent.

Quines són les causes de l'ictus?

Els símptomes que hem explicat poden ser degust a diferents causes , les quals poden fer variar el tipus de proves que us facin, el pronòstic i el tractament.

El tipus més comú és l'ictus isquèmic, que succeix quan s'altera l'arribada de la sang a les diferents zones del cervell. L'alteració de l'àrea afectada morin per la manca d'irrigació sanguínia , és a dir, per manca d'oxigen( isquèmia).

Aquesta alteració pot ser deguda a l'estratament o bloqueix de les artèries que van al cervell, i és un procés conegut com arteriosclerosi o alteromatosi. Pot produir el taponament  de les artèries amb la formació d'un coàgul, que impedeix el pas de la sang ( trombosi cerebral). A vegades des el coàgul prové del cor i parlem d'embòlia cerebral. Hi ha altres causes d'alteració  de les artèries,com per exemple la vasculitis.

Un ictus hemorràgic és aquell en què les artèries es trenquen a causa , generalment, d'elevacions de la pressió arterial o bé d'una malformació prèvia, i la sang es filtra pel cervell causant danys. Un tipus particular d'hemorràgia és quan la major part del sagnat està a la superficie del cervell i s'anomena hemorràgia subaracnoïdal.

Les malformacions més freqüents són els aneurismes- que és una bossa formada per la dilatació de les parets d'una artèria en un punt delimitat-i les malformacions arteriovenoses( MAV) que s'atribueixen , generalment, al desenvolupament anòmal del sistema vascular cerebral.


És molt freqüent l'ictus?

L'ictus constituei un dels principals problemas de salut pública al nostre país i a tot el món. Més de 15.000 persones tenen un ictus cada any a Catalunya i és la causa de la mort de més de 5.000 persones en el mateix període. La prevenció dels episodis i la recuperació de les discapacitat formen part de les preocupacions més importants dels sistemes sanitaris de tots els països.

Per què he d'estar a l'hospital?


L'ictus és una malaltia aguda greu que obliga generalment a l'ingrés hospitalari per diagnosticar la seva causa, tenir cura del pacient i orientar el seu tractament. Hi ha tractaments que només són eficaços en les primeres hores de la malaltia: per això es diu el temps és vida. És fonamental per a l'atenció urgent utilizar el 061 i explicar els vostres símptomes. És la via més rápida per ser atès a l'hospital adequat.

L'ictus transitori , entès com un déficit que es recupera abans de 24h d'evolució , pot no requerir l'ingrés si les proves necessàries i el tractament adequat s'instauren en pocs diez o des del propi servei d'urgències.

Què em faran a l'hospital?

Depenent de les característiques de la vostra malaltia , podeu estar ingressat en una unitat d'ictus , en una unitat de cures intensives o en una planta normal. En qualsevol cas, es prendrà cura del vostre estat general i de la vostra nutrició. Si hi ha una discapacitat , s'ha de començar els tractament rehabilitador així que ho permeti el vostre estat de salut.

Per al vostre diagnòstic us realitzaran diverses proves. Heu d'estar informats de quan es realitzen proves i del seu resultat. Les exploracions podrán fer saber la causa de la malaltia, encara que en alguns casos pugui restar desconeguda.

El tractament de la vostra malaltia es farà amb tots els mitjans de què es disposa actualmente (farmacològics,quirúrgics, altres). Malauradament, pot ser que les actuacions sanitàries no aconsegueixin la milloria de tots els vostres símptomes. S'estan realitzan importants esforços en el camp de la investigación per millor el diagnòstic i el tracment de la malaltia. El vostre metge us pot demanar la vostra col·laboració en assaig clínics de nous fàrmacs. És legal, però requereix el vostre consentiment.

L'evolució de la malaltia

Els vostres símptomes poden millorar al llarg de l'ingrés i haver desaperagut al momento de l'alta. En molts casos, però, la discapacitat pot persistir amb major o menos intensitat i pot afectar a diferent àmbits de la vostra vida. En aquestes situacions será necesari el tractament rehabilitador.

El moment de l'alta

El diagnòstic i el pronòstic del grau d'afectació, així com la vostra situación familiar, determinaran la possibilitat del retorn al vostre domicili en el momento de l'alta hospitalària. La reincorporació a la vida quotidiana vindrà determinada pel grau d'afectació resultant i será diferent en cada persona, ja que influeixen altres factors a més a més de les seqüels de la malaltia.El vostre metge de capçalera será el vostre referent principal a part de l'alta per als problemas mèdics. L'equip que us ha atès a l'hospital , en coordinació amb l'atenció primària ,us dirà quan es necessari que torneu per al vostre seguiment.

PREVENCIÓ DE NOUS EPISODIS

La prevenció dependrà del tipus d'ictus que s'hagi patit i sempre requerià consell mèdic. En general, i especialmente en el cas de l'ictus isquèmic , que és el més freqüent, es recomana:

 • Seguir una dieta equilibrada.
 • Evitar l'obesitat.
 • Fer l'exercici físic que recomani el metge i adoptar estils de vida saludables.
 • No fumar
 • Limitar el consum d'alcohol.
 • Controlar ,amb l'ajut del seu metge, les malalties que augmenten el risc d'ictus: hipertensió arterial,diabetis, colesterol elevat (dislipèmia), malalties del cor.
DESPRÉS D'UN ICTUS TRANSITORI

Després d'un ictus transitori

Un ictus transitori és un signés d'alesta del fet que aquest es podría repetir. Entre el 10% i el 20% de les persones que pateixen poder tenir un ictus definitiu al llarg del mes següent. Un pacient amb ictus transitori ha d'anar a urgències d'un hospital al més ràpid posible o trucar al 061. S'han de realizar les proves necessàries i indicar el tractament adequat en els dies posterior de l'episodi.

LA DISCAPACITAT

Haver patit un ictus pot deixar alteracions importants en el moviment , la parla, la visió , la sensibilitat i les emocions. La pèrdua parcial o total d'aquestes funcions és la discapacitat i suposa un canvi de vida per al pacient i la seva familia . Segons el grau d'afectació, pot fer difícil el el retorn a la vida normal, però no es pot parlar de manera genérica, ja que cada persona viurà de forma diferent la seva situació.

És difíl que els familiar i els cuidadors que envolten el pacient prenguin consciencia de com ha de continuar la vida de la persona afectada per un ictus El seu comportament i el seu prensament poden semblar de vegades incoherents , i hi ha dies bons i dies dolents, amb més o menys irritabilitat. És important remarcar que encara que persisteixin alteracions motores, sensitives o d'altres , s'ha d'aprendere a conviure amb aquestes , i per tant, més enllpa de l'estat de curació, cal retrobar una manera de funcionar que ens ajudi a superar les diferents discapacitats.


El tractament rehabilitador

El tractament de rehabilitació consisteix en un conjunt de tècniques pensades per millorar la capacitat, és a dir , per recuperar tant com sigui posible la independencia en la mobilitat i en les activitats de la vida quotidiana i assolir la máxima qualitat de vida. És recomendable que comenci el més aviat posible. De la rehabilitació se n'ocuparà un equip interdisciplinari format segons els diferents casos per metges , treballadors socials, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes o tècnics ortopèdics. Cada un d'ells intervindràs segons l'evolució de la malaltia i les necessitats que s'en derivin en cada moment.

On es fa el tractament rehabilitador?

Dependrà del vostre grau d'afectació, del moment de l'evolució de la malaltia , del suport familiar i de les condicions del vostre entorn habitual. A partir de la fase aguda pot estar indicat:

 • Quedar-se a l'hospital en què heu estat admès inicialment.
 • Ser transferit a un altre hospital o a una unitat especialitzada en rehabilitació.
 • Ser donat d'alta tot proporcionant-vos atenció en rehabilitació a casa vostra o bé en consultes externes d'un hospital de dia.
En el cas de pacients amb important dependencia sanitària , s'haurà de fer una valoració per part de l'equip profesional per indicar el recurs sanitari més adequat.


Què aporta la rehabilitació i en què ens pot ajudar?

Els objectius a assolir serán diferents segons la fase de la malaltia en què us trobeu i segons les necessitats individuals de cadascú. Sempre s'adreçaran a buscar la máxima indepenedència en les vostres activitats de la vida diària, el màxim de confort amb la millor adaptació al vostre entorn i, finalment , intentar la reintegració familiar, social i laboral.

La recuperació podrá ser més o menys rápida depenent dels moviments i les capacitats que han quedat preservats després de l'accident.

El vostre metge rehabilitador fixarà un pronòstic i planificarà una pauta de rehabilitació que duran a terme els diferents professionals esmentats, però que, per norma general, anirà adreçada a millorar les alteracions que podeu patir.

Les diferents actuacions se centraran ,segons cada malalt, en:

1. Els trastorns del moviment

Consistirà a recuperar les habilitats perdudes tant com sigui possible amb actuacions com ajudar-lo a girar-se al llit, a reeducar l'equilibri, a recuperar la capacitat de marxa, a utilizar novament el braç afectat , a aprendre a escriure o a vestir-se amb l'altre mà, entre d'altres. També se us aconsellarà sobre com eliminar barrera arquitectòniques al domicili i s'ensenyarà als cuidadors les diferents maniobres que requereixen per ajudar-vos.

2. Els trastorns sensitius

L'ictus pot causar déficits sensitius que provoquin alteracions en la percepció de la temperatura , del dolor, del tacte, de la vibració i del desconeixament de la posició de les extremitats afectades. És possible que després de patir una malaltia vascular cerebral no es reconegui el propi cos, o bé no es pugui saber utilizar de forma correcta les extremitats afectades.

Així mateix poden quedar alterades , parcialment o totalmente, les sensacions cutànies ,de manera que pot ser que notem menys el tacte , els canvis de temperatura, que petits fregament siguin molt desagradables o que un estímul petit el percebem con un gran dolor. Això farà que sigui necessari revisar la pell i consultar amb el metge especialista en els casos en què les sensacions esdevinguin molt molestes per valorar un tractament farmacològic.

3. Els trastorns de la visió

Podeu presentar transtorn de la visió, de manera que no veieu tot el camp visual. Quan el metge ho consideri necessari, es farà un estudi específic.

4. Les alteracions de la parla i el llenguatge
divendres, d’agost 09, 2013

Caminar a pas lleuger redueix el risc d'ictus
L'ideal: Tres hores i mitja per setmana

Els estudis epidemiològics a gran escala que analitzen la relació entre activitat física i malalties cardiovasculars són escassos, particularment a Europa. Per això té especial rellevància una feina liderat per l'investigador espanyol José María Huera, del Servei d'Epidemiologia de la Conselleria de Sanitat i Política Social de Múrcia, publicat recentment a la revista Stroke, ja que s'ha basat en el seguiment durant més de 12 anys de gairebé 33.000 persones, 20.000 d'elles dones.
 

Amb regularitat

L'estudi demostra que les dones que caminen a pas lleuger almenys 210 minuts a la setmana són menys propenses a patir un accident cerebrovascular (per una obstrucció en les artèries o la ruptura de vasos sanguinis en el cervell) que aquelles que té una vida sedentària , o que les que va en bicicleta o fan un altre exercici la intensitat en poc temps és més elevada. D'altra banda, l'Estudi Prospectiu Europeu sobre Dieta i Càncer (EPIC), que es va dur a terme entre 1992 i 1996, va seleccionar a Espanya a 13.576 homes ia 19.416 dones d'entre 29 i 69 anys per observar esdeveniments cardiovasculars relacionats amb l'activitat física que practicaven i el temps que li dedicaven a la setmana, tenint en compte a més la dieta, hàbits i historial mèdic. Al cap dels 12,3 anys que va durar, es van registrar 420 accidents cardiovasculars (80% isquèmics, 10% hemorràgics, 7% hemorràgies subaracnoideas i 3% mitxos o no especificats.
)

Després d'analitzar les dades van concloure que les dones que caminaven regularment almenys tres hores i mitja per setmana tenien un risc un 43% menor de patir aquests contratemps. Si es van demostrar els beneficis de les caminades en les dones, no es va trobar cap associació significativa amb la pràctica més o menys vigorosa d'altres tipis d'activitat física en cap dels dos sexes.
 

Toca una publicació d'aquestes molones com el projecte que ha acabat entre mans i mànigues, mai millor dit . Què millor que passar...